Bài viết

Sắp tới, người lao động là công dân nước ngoài sẽ phải đóng BHXH bắt buộc

Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2018 quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, - Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo HĐLĐ không xác định thời hạn, có thời hạn từ đủ

Các doanh nghiệp dịch vụ cần lưu ý việc sử dụng bản ghi âm, ghi hình

Điều 33 – Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền liên quan trong các trường hợp sau đây không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thoả thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng: a)

Đã có hướng dẫn của Bộ LĐTBXH về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)

Ngày 06/02/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 560/LĐTBXH-BHXH về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Cụ thể như sau: Theo quy định tại các văn bản nêu trên thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ