Dịch vụ

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

 

 • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch của các bên;
 • Soạn thảo/rà soát các hợp đồng hợp đồng thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị và hợp đồng tổng thầu (EPC); Hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ; hợp tác đầu tư; bất động sản; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…;
 • Đại diện hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng và hỗ trợ pháp lý cho khách hàng trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Giám sát và tư vấn quá trình thực hiện Hợp đồng đảm bảo tuân thủ đầy đủ các thoả thuận và quy định pháp luật.
 • Các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của khách hàng.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

 • Cập nhật, cung cấp các văn bản, thông tin về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Cho ý kiến pháp lý về các giao dịch, các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về tổ chức hoạt động và quản trị nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn, rà soát và hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo các hợp đồng, văn bản, tài liệu pháp lý;
 • Đại diện doanh nghiệp tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với các đối tác;
 • Đại diện và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong trường hợp xảy ra các xung đột, tranh chấp liên quan đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan tới lao động;
 • Các hoạt động trợ giúp khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

TƯ VẤN DỰ ÁN

 • Giới thiệu địa điểm và nghiên cứu lập dự án;
 • Giới Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư (xin chấp thuận chủ trương, xin Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép xây dựng, Giấy phép chuyên ngành, hoàn thiện thủ tục đất đai…);
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý dự án, hợp đồng, thỏa thuận giữa các đối tác;
 • Soạn thảo, thẩm định, hiệu chỉnh các hợp đồng thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị và hợp đồng tổng thầu (EPC);
 • Thực hiện thủ tục và phương thức huy động. vốn phục vụ thi công dự án; thủ tục chuyển nhượng các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán nhà đối với các dự án bất động sản;
 • Tư vấn, hỗ trợ và kết nối khách hàng với các. đối tác, tổ chức tín dụng và các kênh huy động vốn khác cho dự án;
 • Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, cho thuê dự án;
 • Tư vấn quy trình khai thác, vận hành dự án;
 • Các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của. khách hàng.

TƯ VẤN ĐẦU TƯ – KINH DOANH

 • Giới thiệu lĩnh vực, địa bàn đầu tư, tìm kiếm đối tác, lựa chọn đầu tư phù hợp;
 • Tư vấn chính sách thuế, tín dụng, lao động, đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng;
 • Tư vấn, hỗ trợ toàn diện hồ sơ, thủ tục, xin Giấy phép chuyên ngành;
 • Các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của. khách hàng.

SÁP NHẬP, MUA BÁN DOANH NGHIỆP (M&A)

 • Thẩm định hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính; kiểm toán, quyết toán thuế của doanh nghiệp M&A;
 • Xác định giá trị doanh nghiệp;
 • Lựa chọn phương án M&A;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý, hợp đồng thỏa thuận M&A;
 • Đại diện cho khách hàng đàm phán về M&A;
 • Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các giao dịch M&A;
 • Các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của khách hàng.

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM – CHỨNG KHOÁN

 • Tư vấn thuế: miễn giảm, ưu đãi thuế, hoàn thuế và các thủ tục khác liên quan đến chính sách thuế;
 • Tư vấn pháp lý để các ngân hàng thương mại cấp tín dụng, tài trợ vốn cho các dự án;
 • Tư vấn mua bán, xử lý nợ;
 • Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm;
 • Xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, quy trình nghiệp vụ cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính, công ty chứng khoán;
 • Bảo hiểm vốn vay, phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng;
 • Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành vốn, chào bán chứng khoán;
 • Tư vấn thủ tục xin giải pháp hợp đồng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và các giải pháp chuyên ngành khác;
 • Đăng ký, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên sàn; cho vay, cầm cố chứng khoán;
 • Các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Đăng ký bảo hộ, thay đổi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký tên miền;
 • Đăng ký công bố sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường Việt Nam;
 • Tư vấn về hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền và các hợp đồng khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong việc xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ;
 • Các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của. khách hàng.

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 • Tư vấn lựa chọn thị trường, sản phẩm, tìm kiếm đối tác thương mại;
 • Soạn thảo, rà soát, hoàn thiện các hợp đồng. mua bán hàng hóa ngoại thương, hợp đồng đại lý, phân phối, nhượng quyền thương mại…;
 • Đại diện khách hàng tham gia đàm phán thương mại;
 • Tư vấn các vấn đề về vận tải, bảo hiểm, thanh toán quốc tế;
 • Tư vấn các vấn đề về chống bán phá giá, tự vệ trong thương mại;
 • Các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của. khách hàng.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Tư vấn và tham gia thương lượng, hòa giải vụ việc;
 • Tư vấn thủ tục pháp lý: khiếu nại, tố cáo, khởi kiện vụ việc tại tòa án, trọng tài;
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc;
 • Tham gia tranh tụng tại tòa án, trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thi hành án, thực thi các quyết định giải quyết vụ việc;
 • Các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của khách hàng.