Luật sư thành viên

 

   Luật sư/Chức vụ Giới thiệu 
 

Luật sư. NCS (Tiến sỹ Luật học).

Giám đốc

PHẠM MINH ĐỨC

Trình độ năng lực: Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội), Thạc sỹ Luật (Đại học Quốc Gia Hà Nội); Nghiên cứu sinh (Tiến sỹ Luật) tại Học Viện Khoa học Xã hội.

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn dự án Bất động sản, Khách sạn, Sân Golf, khoáng sản, năng lượng, tư vấn mua bán sáp nhập (M&A), đàm phán hợp đồng, quản trị doanh nghiệp, bưu chính viễn thông, xây dựng chính sách quản trị nội bộ.

 

Luật sư

Phó Giám đốc

VŨ NGỌC BẰNG

Trình độ năng lực: Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội), thành viên đoàn Luật sư Hà Nội

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn dự án Bất động sản, Tài chính – Ngân hàng, đàm phán hợp đồng, lao động, giải quyết tranh chấp.

   

 

Luật sư/Thạc sỹ Luật

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Trình độ năng lực: Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội), Thạc sỹ Luật (Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn dự án Bất động sản, Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Thương mại.

 

Luật sư

NGUYỄN THỊ THÁI HOÀ

Trình độ năng lực: Cử nhân Luật Thương mại quốc tế, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn dự án Bất động sản, Doanh nghiệp, Lao đông, Thương mại, Giải quyết tranh chấp