(Tiếng Việt) Sắp tới, người lao động là công dân nước ngoài sẽ phải đóng BHXH bắt buộc

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。